29/10/2022 06:50

Kích hoạt EVNConnect cung cấp dịch vụ điện trên nền tảng công dân số

Ngày 25/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã kích hoạt kết nối nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (National Data Exchange Platform - NDXP) của Bộ TT&TT, để cung cấp dịch vụ điện trên nền tảng công dân số của một số tỉnh. Với kết nối liên thông giữa EVN với các địa phương trên môi trường số làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và giao tiếp truyền thống của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Đồng thời, gia tăng lợi ích, tiết kiệm thời gian, chi phí và đồng bộ nguồn dữ liệu lớn. Qua đó, góp phần giúp EVN và các tỉnh, thành đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số.

Kích hoạt EVNConnect cung cấp dịch vụ điện trên nền tảng công dân số

EVN đã triển khai kết nối hệ sinh thái với nền tảng NDXP của Bộ TT&TT để cung cấp dịch vụ điện trên nền tảng công dân số.

Nền tảng công dân số của các tỉnh, thành phố là một cấu phần quan trọng trong xây dựng trụ cột xã hội số của các tỉnh. Ứng dụng được phát triển hướng tới một kênh kết nối giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền.

Để đáp ứng nhu cầu cũng như tạo thuận tiện cho người dân trong việc tiếp cận gần hơn với các dịch vụ điện trên không gian mạng, EVN đã triển khai kết nối hệ sinh thái của mình với nền tảng NDXP của Bộ TT&TT, để cung cấp dịch vụ điện trên nền tảng công dân số của các tỉnh, thành. Qua đó, cung cấp nhiều tiện ích về dịch vụ điện thuận tiện cho khách hàng tại các tỉnh, thành, bao gồm: Tra cứu thông tin về điện, đăng ký hợp đồng mua bán, thanh lý điện, tra cứu hóa đơn tiền điện, công ty Điện lực gửi thông báo tới khách hàng, khách hàng gửi phản ánh tới Công ty Điện lực và Chính quyền.

Phát biểu về sự kiện, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho biết, việc kết nối, phân tích dữ liệu, chia sẻ dữ liệu của EVN là động thái mạnh mẽ, để cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích đến cho người dân và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Kích hoạt EVNConnect cung cấp dịch vụ điện trên nền tảng công dân số

Lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh cùng Bộ TT&TT và EVN kích hoạt EVNConnect.

Trước đó, ngày 25/1/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản đề xuất EVN triển khai tích hợp các tiện ích, ứng dụng trên nền tảng Thái Nguyên ID. Sau một thời gian nỗ lực chuẩn bị và thực hiện từ 2 phía, EVN đã thống nhất đưa các tiện ích của EVN trên nền tảng Thái Nguyên ID vào hoạt động chính thức kể từ ngày 1/6/2022. Đến nay, EVN đã xây dựng, hiệu chỉnh, bổ sung và hoàn thiện 11 dịch vụ, tiện ích ngành Điện trên nền tảng này.

Khi kết nối với nền tảng Thái Nguyên ID, các thông tin, dịch vụ ngành Điện đã liên thông và kết nối tiếp vào 2 nền tảng quốc gia là: Nền tảng trao đổi dữ liệu quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, để thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu về dân cư, tích hợp với các cổng thông tin của các Bộ, ngành và các nền tảng của các UBND tỉnh/thành phố.

Hiện nay, EVN đang phối hợp với các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế để hoàn thành kết nối nền tảng công dân số với các tỉnh này, tiến tới mở rộng ra nhiều tỉnh, thành, trên cả nước nhằm kết nối liên thông, đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số của EVN cũng như của các tỉnh, thành phố.

Việc kết nối, liên thông với nền tảng NDXP và thông qua đó cung cấp dịch vụ điện qua các nền tảng công dân số của các tỉnh/thành phố như Thái Nguyên đã, đang, sẽ tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng, người dân sử dụng điện, gia tăng lợi ích cho các doanh nghiệp, các đối tác và các cơ quan quản lý nhà nước, bởi tất cả đều được thao tác đơn giản, thuận tiện trên môi trường số. Qua đó, góp phần thúc đẩy lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử.

Theo Đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, EVN cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào cuối năm 2022 và trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Tags: EVN EVNConnect nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia công dân số chuyển đôi số điện lực tập đoàn điện lực